Wyville Thomson-ryggen, undersjøisk rygg mellom Skottland og Færøybanken, vel 500 m dyp. Ryggen stenger dyprenna vest for Skottland, og forhindrer således forbindelsen gjennom denne mellom de dypere vannmasser i Atlanterhavet og Norskehavet. En 800 m dyp renne mellom Færøyene og Færøybanken danner den dypeste forbindelse mellom Norskehavet og Atlanterhavet.