Wukan er en landsby på ca 13 000 innbyggere beliggende ca 5 km sør for Lufeng i Guangdong. Protestene startet 21. - 23. september 2011 da lokale embetsmenn solgte landeiendom til eiendomsutviklere uten at landsbyboerne og bønder fikk tilstrekkelig kompensasjon for salget. Flere hundre og opp til flere tusen samlet seg i protest og angrep bygningene til lokalregjeringen, politistasjonen og industribygninger med krav om at de ville ha landbruksjorden tilbake. Sikkerhetspolitiet arresterte fem av talsmennene for landsbybeboerne og én av disse døde i politiets varetekt i desember 2011. Dette førte til enda større demonstrasjoner og lokalregjeringen, ledelsen av kommunistpartiet og politiet ble tvunget til å forlate Wukan. Politet dannet så en blokade hvor mat og andre varer ble hindret å komme inn i landsbyen. Denne situasjonen varte til 21. desember da landsbybeboerne og politikere på provinsnivå kom til en avtale hvor de fleste av landsbybeboernes krav ble imøtekommet. De viktigste og mest oppsiktsvekkende av disse var å gi landeiendommene tilbake til bøndene og innføre hemmelig demokratisk lokalvalg i mars 2012. En nøkkelperson for å løse denne konflikten var Wang Yang.