Wollemia, planteslekt i apeskrekkfamilien med én art, W. nobilis, oppdaget i 1994 i Wollemi National Park i Sørøst-Australia. En nærstående slekt er kjent som fossil i 100 mill. år gamle bergarter i de samme områdene.