Wolfgang Dauner, tysk pianist og komponist, aktiv innen jazz og samtidsmusikk; gjorde seg bemerket i 1960-årene gjennom diverse musikalske «happenings». Fra 1969 ledet han i mange år Radio Stuttgarts faste jazzgruppe, i 1970 etablerte han gruppen Et Cetera, som arbeidet i grenselandet mellom elektronisk musikk og rock, og i 1975 startet han den frie improvisasjonsgruppen United Jazz and Rock Ensenble, som bl.a. har medvirket ved jazzfestivalen i Molde. Dauner har også skrevet musikk for symfoniorkestre i samarbeid med improviserende solister.