Witenagemot var i tidlig middelalder en tingsamling av alle frie angelsaksere i Britannia, og senere en rådssamling av verdslige og geistlige stormenn og fyrster. Rådet kom sammen årlig og hadde som oppgave å godkjenne nye konger, gi lover, og dømme og straffe folk av høy ætt som høyeste rettsinstans. Witenagemot-forsamlingen tok i 1066 Harald Godwinson til konge, og etter hans fall i Slaget ved Hastings ble Edgar Atheling valgt. Både rådet og Edgar ga seg imidlertid raskt under Vilhelm Erobreren i 1066, som også oppløste Witenagemot-forsamlingen i sin regjeringstid.