William Lovett, britisk arbeiderpolitiker. Lovett, som opprinnelig var håndverker, kom med i den faglige og kooperative bevegelse som vokste frem i slutten av 1820-årene. Han grunnla Londons arbeiderforbund 1836 og ble en av lederne for chartismen. Som fører for den moderate fløy i chartist-konventet 1839 tok han avstand fra bruken av fysisk vold i den sosiale kampen, men ble arrestert og satt ett år i fengsel. I de følgende årene fortsatte Lovett sin strid mot tilhengerne av det åpne opprør. Han gled bort fra chartismen, men fortsatte å arbeide for folkeopplysning og allmenn stemmerett.