Wilhelm Marx, tysk politiker, jurist. Medlem av den prøyssiske landdag 1899–1918, av riksdagen 1910–18 og 1920–32. Tilhørte sentrum og ble 1921 dets leder i riksdagen. Rikskansler 1923–25 og 1926–28, prøyssisk ministerpresident 1925.