Wilhelm Camphausen, tysk maler, behandlet særlig motiver fra Trettiårskrigen, Cromwell og Fredrik 2s tid. Han malte også bilder fra den slesvig-holstenske, den tysk-østerrikske og den fransk-tyske krig, og er særlig kjent for sine detaljrike rytterslag og rytterportrettene av de prøyssiske konger. Virket også som humoristisk tegner. Camphausen utgav en dagbok fra den dansk-tyske krig, Der Maler auf dem Kriegsfeld (1865).