Warren Edward Buffett er en amerikansk investor, filantrop og foredragsholder. Buffett etablerte og leder investeringsselskapet Berkshire Hathaway, som er verdsatt til over 700 milliarder amerikanske dollar og har hatt en gjennomsnittlig avkastning på 19 prosent årlig siden 1965. Buffets personlige formue er anslått til 82 milliarder amerikanske dollar, og han er dermed blant verdens rikeste personer. Han har lovet å donere hele sin formue til veldedige organisasjoner.