Investor, person som investerer, det vil si plasserer kapital i varige aktiva eller i en bedrift. Brukes mest om en som kjøper aksjer eller lignende verdipapirer.