Voss kringkaster, nå kalt Lønahorgi hovedsender, ble satt i drift våren 1954 på Hangurtoppen (812 moh.) som landets første forsøksstasjon for FM-kringkasting. Permanent senderstasjon på Lønahorgi (1409 moh.) avløste forsøksstasjonen 1960. Vanskelige værforhold har gjort spesielle bygningsmessige tiltak nødvendige på Lønahorgi. Linjen som forsyner stasjonen med elektrisk kraft, er et av de solideste linjeanlegg som noen gang er bygd.