Vilhelm 2, stattholder 1647–50, sønnesønn av Vilhelm den tause, døde ung i kampen mot Spania.