Vest-Pakistan, betegnelse på vestdelen av det opprinnelige Pakistan. Ved Øst-Pakistans løsrivelse desember 1971 (jfr. Bangladesh) ble Vest-Pakistan det nåværende Pakistan.