Vennesund, grend i Sømna kommune, Nordland, på sørspissen av halvøya Sømna, ved munningen av Bindalsfjorden. Her gikk den gamle grensen mellom Nordland og Trøndelag; i dag går grensen noe lenger sør. Bro til Sørkvaløy. Ferge over Bindalsfjorden til Holm på Bindalshalvøya (Fv. 17).