Vasil Kolarov, bulgarsk politiker (kommunist), en av lederne under opprøret mot regjeringen Tsankov 1923. Han var 1921–43 medlem av Kominterns eksekutivkomité. Stats- og utenriksminister fra 1949 til sin død året etter.