Tettsted på Lista, Farsund kommune, Vest-Agder, 6 km vest for Farsund tettsted. Lista museum med bygdetun og Lista Naturmuseum. I tettstedet ligger Vanse kirke som er en korskirke i stein med de eldste delene fra 1037, senere utvidet og restaurert flere ganger, blant annet 1848, etter en brann 1872 og 1920.