Uredospore, sommerspore, ett av rustsoppenes mange sporestadier. De kan sitte på ulike steder på plantene, men oftest på blad eller stengel. Uredosporene (som er dikaryotiske) spres med vinden til andre planter. Helst om sommeren. De sitter i små hoper som danner gule til rustbrune flekker, fordi sporene gjerne er gule til oransjebrune. Dette er soppens oppformerigsstadium, og kan ofte utgjøre det farligste stadiet hos rustsopper som angriper nytteplanter. Hos rustsopper med vertsskifte, for eksempel svartrust Puccinia graminis, dannes uredosporene på hovedverten.