Umkhonto we Sizwe, frigjøringshæren til African National Congress (ANC) i Sør-Afrika, dannet 1961 etter at ANC hadde oppgitt den ikkevoldelige kampen mot apartheid. Etablerte baser i eksil, fra 1975 særlig i Angola, hvor geriljasoldater fikk trening. Særlig tidlig i 1960-årene og i 1990-årene stod Umkhonto bak en del sabotasjeaksjoner mot mål i Sør-Afrika, men gikk aldri til en regulær krig slik frigjøringsbevegelsene i nabolandene gjorde. Etter regimeskiftet i Sør-Afrika i 1994 ble organisasjonen oppløst, og en del av dens medlemmer ble tatt opp i det nye, integrerte nasjonale forsvaret.