Umberto Saba, italiensk lyriker. Hans diktning går ut fra det enkle og nære, i formen knytter den seg til italiensk tradisjon og står fjernt fra tidens litterære retninger (futurisme, hermetisme). Av samlinger kan nevnes Canzoniere (1945), Mediterranee (1946), Quasi un racconto (1951) og Ricordi-Racconti (1956). I 1948 utkom den selvbiografiske boken Storia e cronistoria del Canzoniere.