Tuft, sogn i Sandsvær, Kongsberg kommune, Buskerud, ved Numedalslågen sørøst for bysenteret. Sognet utgjør den sørligste delen av kommunen; 24 km2 med bl.a. tettstedet Hvittingfoss.