Tornerose, undereventyr oppskrevet i Kassel av brødrene Grimm, trykt i Kinder- und Hausmärchen 1812. Eventyret er kjent over store deler av Europa, men hører ikke til de vanligste. I Norge er det mindre kjent som eventyr enn som sanglek for barn. Det handler om en prinsesse som sov i hundre år med hele sitt hoff i et slott dekket av tett tornekratt. Motivet har flere ganger vært utnyttet litterært. P. Tsjajkovskij komponerte en ballett over eventyret (1888–89).