Svalbard, er en av de største breer (ca. 490 km2) på vestkysten av Spitsbergen. Dens to armer danner en ca. 20 km, nesten sammenhengende brefront i sjøen mellom Hornsund og Bellsund.