Tom Schmidt

Faktaboks

Tom Schmidt
Født
26. juni 1948
Tom Schmidt
Av .

Artikkelstart

Tom Schmidt, norsk navneforsker. Cand.philol. med nordisk hovedfag og mellomfag i engelsk og folkeminnevitenskap 1976. Dr.philos. 2000. Amanuensis i navnegransking ved Universitetet i Oslo fra 1983, førsteamanuensis fra 1992, professor fra 2002. Schmidt gikk av med pensjon i 2018.

Tom Schmidt er en av Norges fremste nålevende navneforskere. Han har særlig arbeidet med norske bebyggelsesnavn (bustadnavn), men har også skrevet flere artikler om personnavn. Som sekretær for statens navnekonsulenter i årene 1982–88 og medlem av Klagenemnda for stedsnavnsaker fra 1991 til 2015 har han dessuten vært sentral i arbeidet med å gi norske stednavn en tjenlig skrivemåte.

Schmidts vektigste bidrag til navneforskningen er doktoravhandlingen Norske gårdsnavn på -by og -med personnavnforledd (2000), som er en omfattende studie (620 s. + 146 s. vedlegg) av en av de største norske navneklassene. Schmidt har også skrevet om andre navneklasser, som -staðir, -holt og -torp. Den største faglige innsatsen har han nok likevel lagt ned som utgiver av Kåre Hoels etterlatte manuskript til Bustadnavn i Østfold, som til nå er kommet i 17 bind, 11 av dem ved Schmidt. Dette er mer enn et egentlig utgivningsarbeid, da Kåre Hoels forklaringer av gårds- og bruksnavnene er supplert med ofte like lange eller lengre kommentarer av utgiverne.

Av andre bøker fra Schmidts hånd må nevnes Nøvn austa åsen. Bustadnamn i Øystre Slidre (2005) og Nøvn vesta åsen. Bustadnamn i Vestre Slidre (2009), som følger mye samme opplegg som Østfold-serien, med opplysninger om uttale, eldre skriftformer og grundige etymologiske forklaringer av alle gårds- og bruksnavn. Schmidt har dessuten redigert flere bøker, bl.a. fire NORNA-rapporter og 75-årsskriftet for Norsk stadnamnarkiv.

Schmidt ble i 2001 tildelt Jöran Sahlgrens pris av Kungliga Gustav Adolds Akademien för svensk folkkulturs pris for «viktiga bidrag till norsk ortnamnsforskning, särskilt genom doktorsavhandlingen om norska ortnamn på -by, -».

Kilder

  • Margit Harsson og Terje Larsen (red.): Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. Oslo, 2008. ISBN 978-82-92596-16-6

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg