Tistad slott, på en halvøy i innsjøen Langhalsen, ca. 15 km nordvest for Nyköping, er oppført 1771 i italiensk nyklassisistisk stil.