Thorvald Niss, dansk maler og grafiker; malte vesentlig høst- og vinterstemninger og på Skagen friske sjøbilder. Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo eier fem raderinger.