Thorshavn-ekspedisjonene var en rekke ekspedisjoner til Antarktis i 1930-årene med tankskipet Thorshavn, finansiert og for en stor del ledet av Lars Christensen. Under den siste ekspedisjonen i årene 1936–37 ble store og ukjente deler av kontinentets kystområder, blant annet Prins Harald Kyst, flyfotografert.