Thomas Klestil, østerriksk diplomat og politiker (konservativ), president 1992–2004. Utdannet ved Det økonomiske universitet i Wien. Flere ambassadørstillinger, bl.a. FN-ambassadør 1978–82 og ambassadør i USA 1982–87. Valgt til Østerrikes president 1992, gjenvalgt 1998. Han døde bare et par dager før han skulle gå av som president.