Theodor Henrichsen, født i Oslo, norsk forretningsmann; legatstifter. Opprettet Grosserer Theodor Henrichsens legat til reisestipendier for kunstnere eller vitenskapsmenn. Han gav også midlene til Theodor Henrichsens Sjømandshjem i Oslo, åpnet 1905.