Sjømannshjem, hotell eller pensjonat for sjøfolk som får kost og losji til lav pris. Finnes i noen av de viktigste sjøfartsbyer i utlandet. Under den annen verdenskrig ble det opprettet en rekke hoteller, feriehjem, klubber og leseværelser for norske sjømenn rundt om i verden. Mange av dem ble i etterkrigsårene drevet dels av Statens velferdskontor for handelsflåten dels av Foreningen for skandinaviske sjømannshjem i fremmede havner.