The West End, opprinnelig brukt om London, hvor den velstående del av befolkningen bodde i de vestlige bydelene. Overført brukes West End ofte om de mer velhavendes strøk i andre byer. Jf. East End.