Sydney Vernon Petersen, sørafrikansk, afrikaansspråklig forfatter. I romaner, bl.a. As die son ondergaan (1945), og diktsamlinger, bl.a. Die kinders van Kain (1960), behandler han de problemer som hans eget folk av blandingsrase hadde å kjempe med i Sør-Afrika.