Svenevik, tettsted i Lyngdal kommune, Vest-Agder, på vestsiden av Rosfjordens innerste del, et par km fra kommunesenteret. Boligområde.