Suðuroy, den sørligste av Færøyene, 4721 innb, 166 km2. Øya er 32 km lang med flere dype fjorder på østkysten. Vestkysten består hovedsaklig av steile klipper; ved Beinisvørð er det loddrette fallet 469 meter. Høyeste punkt er Gluggarnir (610 moh). De fleste bosetningene ligger ved fjordene på østkysten, størst av dem er Tvøroyri.