Stratis Myrivilis, gresk forfatter. Særlig kjent for krigsromanen Livet i graven (1923, revidert 1932). I norsk oversettelse finnes Madonna med fiskehale (1955, norsk overs. 1958). Han skrev ca. 15 større romaner og fortellinger i et folkelig språk, ofte med lyriske innslag. Var i mange år formann i den greske forfatterforeningen.