Storfossen i Røssåga, Hemnes kommune, Nordland. Fossen, som har et fall på 17 m, ligger rundt 3 km nedenfor utløpet fra Litle Tustervatnet, den nordvestre armen av Røssvatnet.