Stikkaåsen, tettsted i Sarpsborg kommune, Østfold, ved Fv. 555 mellom Vestvannet og Visterflo i den tidligere Tune kommune. Boligområde.