Stenhammar slott, på en åsrygg mellom innsjøene Valdemaren og Kyrksjön, ca. 3 km sørvest for Flen, er opprinnelig oppført 1658–61 etter tegninger av Jean de la Vallée; ombygd 1750 og 1845–49.