Statsrådsprotokollen, den protokoll som ifølge Grunnlovens § 30 skal føres over alle saker som behandles i statsråd, og hvor dissenser må anføres for at regjeringsmedlemmer eventuelt skal være ansvarsfri. Saker som besluttes hemmeligholdt, innføres i en egen protokoll. Protokollførselen var tidligere tillagt statsrådssekretæren, men ble ved dette embetets opphevelse i 1969 overført til ekspedisjonssjefen for administrative saker ved Statsministerens kontor. I dag ivaretas oppgaven hovedsakelig av regjeringsråden, eventuelt assisterende regjeringsråd ved samme kontor. Så vel Statsrådsprotokollen som protokollen for hemmelige saker skal forelegges for Stortinget (Grunnlovens § 75 f), hvor de behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen.