Statsansattes Landsforening, tidl. yrkesorganisasjon, opprettet 1984 ved sammenslutning av Departementenes Funksjonærforening og Sentraladministrasjonens Personalforening. Hadde sin opprinnelse i Departementsforeningen (stiftet 1895), gikk 2000 inn i Flerfaglig Fellesorganisasjon som i sin tur gikk inn i Parat 1. januar 2005. SL hadde 3300 medlemmer i 1998.