Flerfaglig Fellesorganisasjon, tidl. norsk fagforbund tilsluttet YS, stiftet i 2000 ved sammenslåing av Etatsansattes Landsforbund, Statsansattes Landsforening og Landsforbund for universitets-, høyskole- og forskningspersonell. Gikk etter fusjon med Privatansattes Fellesorganisasjon (Prifo) inn i Parat 1. januar 2005. 2fo hadde da ca. 15 000 medlemmer.