Driftskreditt, lån eller kreditt som gis til en bedrift eller næringsdrivende for å dekke innkjøp av driftsmidler eller betaling av driftsutgifter, oftest i form av kassekreditt.