Sparre, norsk slekt, egentlig en gren av slekten Broch. Premierløytnant Ole Jacob Broch (1758–1806) var i ekteskap med Else Jørgine Sparre (som gjennom kvinneledd nedstammet fra den sjællandske adelsslekt Sparre; se Sparre, skandinaviske adelsslekter (3)) far til bl.a. krigskommissær, major Hans Jacob Broch (1794–1887), som fra 1822 antok morens slektsnavn. Han var far til stadsfysikus i Bergen, stortingsrepresentant Ole Jacob Louis Sparre (1831–89), som igjen var far til statsråd, viseadmiral Christian Sparre (1859–1940) og arkitekt Hans Jakob Sparre (1861–1937).