En sjællandsk slekt som er kjent siden 1277 og døde ut 1697. Til slekten hører dansk rikskansler Jep Jensen (død 1472). En gren av slekten førte lenge navnet Grubbe.