Slemdal, villaområde i Oslo, bydel Vestre Aker, sør for Vettakollen, utparsellert fra 1890-årene, særlig etter åpningen av Holmenkolbanen 1898.