Sogn og prestegjeld i grenseområdet mellom bydelene St. Hanshaugen og Nordre Aker, Oslo, opprettet med nåværende grenser i 1997; 6253 innb. (2006). Vestre Aker kirke, som ligger på Kalvehaugen rett nord for krysset Kirkeveien/Blindernveien, ble innviet 1855 som Akers første sognekirke etter at Gamle Aker kirke ved byutvidelsen i 1859 var blitt innlemmet i Christiania. Kirken var sognekirke frem til 1860 da Østre Aker kirke stod ferdig, sognekirke for hele Aker kommune og prestegjeld. Aker sogn ble 1861 formelt delt i to prestegjeld, Vestre og Østre Aker. Vestre Aker er fra 1997 også navn på et prosti som omfatter hele den vestlige/nordre del av ytre by i Oslo, i alt 12 menigheter med i alt 105 505 innb. (2006).