Tettsted i Etne kommune, Hordaland, ved Skånevikfjorden, nær munningen av Åkrafjorden. Plastbåtproduksjon, trevare- og verkstedindustri. Bilfergeforbindelse til Utåker (Fv. 48) og Matre. Skånevik har hurtigbåtforbindelse med Bergen. I tettstedet ligger Norsk Motormuseum og Skånevik fjordhotell.