Sissel Benneche Osvold, norsk journalist, datter av Gerd Benneche, gift med Totto Osvold. Ansatt i Dagbladet 1973–2007. Redaksjonssekretær 1984. Fra 1989 kommentarjournalist i avisens lederavdeling, fra 1990 hadde hun en ukentlige spalte, Sidesprang. Hun har som sin mor vært opptatt av sosiale problemer, gått inn for en bedre narkotikapolitikk og vært motstander av tvangsloven for psykisk utviklingshemmede. Hun er tildelt flere priser, bl.a. Den store journalistprisen i 1992, Norsk språkråds pris for fremragende bruk av norsk språk i 1994 og Kirkens Bymisjons Brosteinsprisen i 2003.