Sfagia, gammelgresk Sfakteria, liten øy på kysten av Messenia i det sørvestlige Hellas. Her tilintetgjorde athenerne i 425 f.Kr. en spartansk styrke på 420 mann, under Peloponneserkrigen; hendelsen fikk stor betydning for krigens gang i de følgende år. Og her ble i 1827 ca. 350 grekere massakrert av en tyrkisk-egyptisk hærstyrke, en av de uhyggeligste begivenheter under den greske frihetskrig.