Demosthenes, athensk feltherre under Den peloponnesiske krig. Besatte og befestet Pylos på Peloponnes' vestkyst i ryggen på spartanerne 425 f.Kr.; 413 ble han sendt til Sicilia for å hjelpe Nikias; men da Nikias ikke ville oppgi angrepet på Syrakus, gikk det galt; begge ble tatt til fange og henrettet.