Senter for menneskerettigheter, se Norsk senter for menneskerettigheter.